Nytt samarbete för Endre och HEM Nät kring AI-hjälpmedel

Företaget Endre ingår partnerskap med elnätsbolaget Halmstads Energi och Miljö Nät AB inom planering och prognostisering. Syftet är att stödja ett stabilt framtida elnät och energisystem.

Endre är ett spinoff-företag inom maskininlärning och datascience från Chalmers Tekniska Högskola som har utveckla AI-metoder för att enkelt kunna jobba med planeringsunderlag och prognoser för framtidens elnätsbehov. Endres plattform snabbar upp elnätsbolagens arbete med planering och visualiserar framtida tillväxtscenarion i elnätet.  

-       Endre arbetar mot visionen att elnät inte ska bli den begränsande faktorn i omställningen till ett klimatneutralt energisystem. Genom samarbetet med HEM Nät kommer vi jobba tillsammans mot ett framtidssäkrat elnät, säger Elias Hartvigsson, Endre.

HEM Nät AB, dotterbolag till kommunalt ägda Halmstads Energi och Miljö AB, ansvarar för nätet i centrala Halmstad med cirka 43 000 anslutna kunder. Bolaget arbetar sedan många år aktivt med digitalisering och AI-teknik, bland annat för att hitta svagheter i nätet och på så vis förebygga framtida avbrott. Att arbetet är effektivt märks inte minst på den höga leveranssäkerheten på 99,999 procent i ett elnät som spänner över 177 mil.

Sverige har ett av världens starkaste elnät och utmaningarna som Europas och USAs elnät står inför är betydligt större. Vi ser därför att Endres teknik på sikt kommer göra större nytta utanför Sveriges gränser. Endre är därför en del av Chalmers Ventures som jobbar för att globalt sprida teknik och innovationer med en positiv påverkan för miljö och samhälle.