Endre Technologies och Varberg Energi inleder partnerskap för framtidens elnät

Endre inleder ett partnerskap med elnäts och elhandelsbolaget Varberg Energi för att utveckla prognoser av framtida energianvändning med hög upplösning (geografiskt och tid). Syftet är att stödja ett stabilt elnät och energisystem som kan hantera ökat antal elfordon, solpaneler och batterier.

Endre är ett spinoff företag inom maskininlärning och data science från Chalmers Tekniska Högskola som har utveckla nya metoder för att göra noggranna långsiktiga prognoser på elanvändning. Endres prognos- och analysplattform för framtida elanvändning och flexibilitet, Glenn, hjälper bolag att planera och snabba upp investeringar, öka flexibiliteten samt minska utsläpp av koldioxid. Tanken är att Endre och Varberg Energi kommer integrera Glenn in i Varberg Energis digitala plattform, Nätflex som används för styrning av energiresurser.   

-       Endre arbetar mot visionen att elnät, och hur vi använder el inte ska bli en barriär i övergången till ett klimatneutralt energisystem utan snarare en drivkraft. Genom vårt samarbete med Varberg Energi kommer vi jobba tillsammans för att hitta de bästa möjligheterna för både Varberg Energis kunder såväl som för elnätet säger Elias Hartvigsson, Endre. 

Varberg Energi har innovation och hållbarhet som en del av sitt DNA och har under flera år arbetat med att stödja startupbolag. Såsom aggregator på flexibilitetsmarknaden till världens högsta vindkraftverk i trä. Tillsammans med partners genomför man nu en innovationsresa med målet att utveckla tjänster för flexibilitetsmarknaden och bidra till 1,5 graders målet 2030.  

-       2022 påbörjade vi vår innovationsresa mot ett framtida hållbart energisystem. Vi har utvecklat en digital plattform som heter Nätflex. En del i den plattformen är att arbeta med prognoser detta för att skapa ett hållbart elnät, nya tjänster och möjliggöra elektrifiering av samhället. Då behöver vi kunna arbeta med prognoser som kombinerar till exempel geografiska data och behov över dygnet, säger Mats Balkö affärsområdeschef utveckling och hållbarhet på Varberg Energi. 

Sverige har ett av världens starkaste elnät och utmaningarna som Europas och USAs energisystem står inför är betydligt större. Vi ser därför att Endres teknik på sikt kommer göra störst nytta utanför Sveriges gränser. Endre är därför en del av Chalmers Ventures som jobbar för att globalt sprida teknik och innovationer med en positiv påverkan på miljö och samhälle.