Endre vinner Ignite Swedens rising star award

På Ignite Swedens summit i Stockholm så vann endre kategorin award rising star för det starka intresset som industrin visat för Endres lösning. Vi är väldigt stolta över att ha blivit tilldelade diplomet och ser fram emot framtida samarbeten med Ignite Sweden.